<Latviski Latviski - <In English In English - <По Русски По Русски - <Deutsch Deutsch - <Lietuviški Lietuviški

Esi centrā!

Sākums

Print

Privātuma politika

Viesnīca "Līva" atzīst privātuma nozīmi. Šī privātuma politika atspoguļo mūsu apņemšanos garantēt mūsu viesu privātumu un nodrošina jūsu personīgās informācijas aizsardzību saskaņā ar attiecīgajiem Eiropas Savienības un citiem datu aizsardzības un privātuma likumiem.

Privātuma politika

Mūsu privātuma politika nosaka politiku un kārtību, ko mēs esam nodibinājuši, lai aizsargātu mūsu tīmekļvietnē atrodamās informācijas izmantošanu, apmaiņu un uzglabāšanu.

Viesnīcas "Līva" apkopotā informācija

Viesnīca "Līva" apkopo personīgo informāciju tikai tad, kad mums tā ir nepieciešama vai kad mums ir nolūks to izmantot un tikai pēc jūsu piekrišanas saņemšanas, kad jūs reģistrējaties vai veicat pie mums rezervāciju, pierakstāties jaunumu saņemšanai (no 2008. gada vasaras) vai veicat citas darbības mūsu tīmekļvietnē. Veicot kādu no iepriekšminētajām darbībām, jums palūgs dot piekrišanu un tādējādi nodrošināt precīzus, aktuālus un pilnīgus datus, kas nepieciešami, lai reģistrētos mūsu tīmekļvietnē. Turklāt jūs piekrītat tam, ka viesnīca "Līva" drīkst uzglabāt un izmantot jūsu reģistrācijas datus (ieskaitot kredītkartes informāciju), lai izmantotu to jūsu konta uzturēšanā un rēķina apmaksai no jūsu kredītkartes konta, ja vajadzīgs.

Kādā veidā viesnīca "Līva" izmanto šo informāciju?

Viesnīca "Līva" izmanto šo informāciju, lai apstrādātu jūsu pieprasījumus, nodrošinātu rezervācijas pakalpojumus un pielāgotu savus pakalpojumus jūsu vajadzībām. Jūsu dati tiks saglabāti, lai vienkāršotu rezervēšanas procesu un jūsu turpmākos apmeklējumus, kā arī lai sniegtu jums vislabāko apkalpošanu, kad jūs lietojat mūsu tīmekļvietni vai arī sazināties ar mums.

Drošība, informācijas apmaiņa un konfidencialitāte

Uzglabājot un izmantojot jūsu sniegto informāciju, mēs izmantojam striktas drošības procedūras. Tas izslēdz neautorizētu pieeju vai nelikumīgu jūsu personīgās informācijas apstrādi. Viesnīca "Līva" apņemas nesniegt par jums informāciju trešajām personām. Mēs nodrošināsim jūsu informācijas konfidencialitāti, izņemot gadījumus, kad informācijas nodošanu paredz tiesību akti. Viesnīca "Līva" izmantos jūsu informāciju tikai viesnīcas "Līva" un iekšējai lietošanai.

Jūsu piekrišana

Izmantojot mūsu tīmekļvietni, jūs piekrītat jūsu personīgās informācijas apkopošanai, uzglabāšanai un apstrādei saskaņā ar noteikumiem, kas aprakstīti šajā privātuma politikas iztirzājumā.

SIA “Leipold”

PRIVĀTUMA ATRUNA PAR PERSONAS DATU APSTRĀDI

viesnīcas viesiem

 

Šis paziņojums sagatavots, lai sniegtu Jums informāciju par Jūsu personu datu apstrādi un lai darītu Jums zināmu par to kā SIA “Leipold” (turpmāk arī viesnīca “Līva”) apstrādās Jūsu personas datus. Šis paziņojums ir sagatavots viesnīcas viesiem, kuri rezervēs vai izmantos viesnīca “Līva” naktsmītnes pakalpojums. Atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes regulai (ES) 679/2016 (Vispārīgā datu aizsardzības regula) (turpmāk – GDPR) ar šo paziņojumu Jums tiek sniegta informācija saskaņā ar GDPR 13.pantu.

Jebkurā gadījumā, lai saņemtu informāciju par Jūsu personas datu apstrādi varat sazināties ar SIA “Leipold” pa tālruni +371 63420102, +371 29163686 vai e-pastu info@liva.lv.

I Pārzinis

Pārzinis ir persona, kura viena pati vai kopīgi ar citām nosaka personas datu apstrādes nolūkus un līdzekļus. Turpmākā tekstā SIA “Leipold”, viesnīca “Līva” var tikt saukts arī par Pārzini.

 

1.      Pārzinis Jūsu personas datu apstrādei ir SIA “Leipold”, viesnīca “Līva” adrese Lielā iela 11, Liepāja, LV-3401 tālrunis +371 63420102, +371 29163686, elektroniskā pasta adrese: info@liva.lv.

 

II Personu datu apstrādes nolūki

SIA “Leipold”, viesnīca “Līva” Jūsu personas datus ievāc tikai skaidriem un leģitīmiem nolūkiem. Šajā sadaļā tiks attiecīgi uzskaitīti nolūki kādiem tiks vai varētu tikt apstrādāti Jūsu personas dati, iespējamie personas datu veidi, kas varētu tikt apstrādāti, datu apstrādes tiesiskais pamatojums un datu glabāšanas termiņš.

Apstrādes nolūkus nosaka SIA “Leipold”, viesnīca “Līva” atkarībā no darbībām, kas jāveic, tie būs paredzēti tikai leģitīmiem nolūkiem.

Iespējamie personas dati tiks uzskaitīti, lai Jūs uzskatāmi varētu aplūkot kādi personas dati varētu tikt apstrādāti konkrēta nolūka ietvaros.

Datu apstrādes tiesiskais pamats tiek noteikts atbilstoši GDPR 6. un 9.pantam, datu apstrāde tiek veikta tikai tādā gadījumā, ja pastāv tiesiska pamata to darīt.

 

2.    Viesnīcas (naktsmītnes) pakalpojumu rezervācija

Šīs datu apstrādes nolūka ietvaros Jūsu personas dati tiks apstrādāti, kad saņemsim rezervācijas pieteikumu attālināti pa e-pastu, tālruni, caur viesnīca “Līva” mājas lapas rezervācijas lapu, booking.com u.c. naktsmītnes rezervācijas uzņēmumiem vai kanāliem, vai klātienē viesnīcā. Atsevišķos gadījumos, kad rezervācijas būs lielāka vai īpaši pieprasītos laika posmos, mēs sagatavosim un aicināsim Jūs iesniegt garantijas vēstuli, par pēcapmaksas norēķinu. Jūsu personas dati tiks apstrādāti arī gadījumā, ja izlemsiet rezervāciju atcelt.

 

Iespējamie personas datu veidi, kas tiks apstrādāti

Vārds, uzvārds, kontaktinformācija - telefona numurs, e-pasta adrese, dzīves vieta, lai sagatavotu rēķinu – adrese, pilsēta, pasta indekss, bankas kartes dati lielāku rezervāciju gadījumā.

 

Tiesiskais pamats

·         Pasākumu veikšanai pēc datu subjekta pieprasījuma pirms līguma noslēgšanas (GDPR 6.panta 1.punkta “b” apakšpunkts) veicot naktsmītnes rezervāciju tādā veidā nepārprotami norādot par vēlmi apmesties viesnīcā;

·         Pārziņa leģitīmās intereses (GDPR 6.panta 1.punkta “f” apakšpunkts) izmantot Viesnīcas vadības sistēmu reģistrējot tajā saņemto rezervāciju, lai nodrošinātu efektīvu darba procesu. Saņemot rezervācijas pieteikumu, pēc kura izvērtēšanas Pārzinim rodas nepieciešamības iegūt garantiju, tad tiek apstrādāti Jūsu personas dati, lai sagatavotu un Jums nosūtītu garantijas vēstuli.

 

Glabāšanas termiņš

Jūsu personas dati tiks glabāti dažādus laika periodus:

·         4 gadus Pārziņa Viesnīcas vadības sistēmā, ja ieradīsieties viesnīcā un reģistrēsieties tās pakalpojumu izmantošanai.

·         Ja atsauksiet rezervāciju, tad Jūsu dati no Pārziņa Viesnīcas vadības sistēmas tiks dzēsti 1 dienas laikā no atteikuma saņemšanas brīža;

·         2 gadi papīra formā grupu rezervācijas informācija sākot ar izrakstīšanās dienu;

·         Līdz 2 gadiem elektroniskās sarakstes, ja pakalpojuma nodrošināšanas ietvaros būs notikusi saziņa ar Jums;

·         Līdz izrakstīšanās dienai – papīra formā izdrukātā Jūsu rezervācijas informācija.

 

3.    Viesu reģistrācija un viesnīcas (naktsmītnes) pakalpojumu nodrošināšana

Ierodoties viesnīcā Jūsu personas dati tiks apstrādāti, lai reģistrētu Jūsu ierašanos – aizpildot viesu reģistrācijas anketu. Aizpildot un parakstot viesu reģistrācijas anketu Jūs nodibināt līgumiskas attiecības piekrītot iekšējiem kārtības noteikumiem par viesnīcas pakalpojumu saņemšanu. Gadījumā, ja pirms ierašanās būsiet rezervējuši naktsmītni, tad tiks apstrādāta šī Jūsu iepriekš sniegtā informācija.

Papildus šī nolūka ietvaros Jūsu personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu viesnīcas (naktsmītnes) un saistītos papildpakalpojumus. Tas sevī ietver Jūsu profila izveidi Pārziņa Viesnīcas vadības sistēmā, norēķinu administrēšanu (maksājumu apstrāde, rēķinu izrakstīšana un parādu piedziņas organizēšana), komunikācijas organizēšana ar Jums, lai risinātu dažādus nestandarta jautājumus (organizētu numuriņa maiņu, palūgt pārvietot transportlīdzekli u.tml.) un izrakstīšanos no viesnīcas.

 

Iespējamie personas datu veidi, kas tiks apstrādāti

Vārds, Uzvārds, personas kods vai cits identifikācijas numurs, dzimšanas dati, mobilais telefona numurs, e-pasta adrese, automašīnas reģistrācijas numurs, ārzemju viesiem vēl papildus tiks prasīts personas apliecinoša dokumenta veids, numurs, tā izdošanas un derīguma termiņš.

 

Tiesiskais pamats

·         Līguma noslēgšanai (GDPR 6.panta 1.punkta “b” apakšpunkts) piekrītot iekšējiem kārtības noteikumiem tiek nodibinātas savstarpējas attiecības starp Jums un Pārzini uz šā tiesiskā pamata tiek apstrādāti Jūsu personas dati, kas nepieciešami, lai izpildītu no šīs sadarbības izrietošās saistības;

·         Juridiska pienākumu izpilde (GDPR 6.panta 1.punkta “c” apakšpunkts) šā tiesiskā pamata ietvaros Pārzinis apstrādās Jūsu personas datus kā to par pienākumu uzliek kāds no ārējiem normatīvajiem aktiem (starptautiskie līgumi, likums, ministru kabineta noteikumi u.c.), piemēram, Tūrisma likums, Ministru kabineta 2007.gada 3.aprīļa noteikumi Nr.226 „Noteikumi par ārzemnieka deklarācijas veidlapas aizpildīšanas, glabāšanas un nodošanas kārtību”, kas paredz kārtību un datus kuru jāaizpilda ārzemju viesim reģistrācijas anketā;

·         Pārziņa leģitīmās intereses (GDPR 6.panta 1.punkta “f” apakšpunkts) izmantot Viesnīcas vadības sistēmu, lai nodrošinātu efektīvu darba procesu viesnīcā. Kā arī gadījumos, kad būs nepieciešams iegūt Jūsu personas apliecinoša dokumenta informāciju, lai pārbaudītu Jūsu identitāti gan reģistrējoties viesnīcā. Vēl šī tiesiskā pamata ietvaros tiks organizēta norēķinu administrēšana, piemēram, parādu piedziņa;

·         Īpašo kategoriju datu apstrādei (GDPR 9.panta 2.punkta “a” apakšpunkts) tiesiskais pamats piemērojams gadījumos, kad Jūs Pārzinim brīvprātīgi sniegsiet savu veselības informāciju, piemēram, par alerģijām.

 

 

Glabāšanas termiņš

Jūsu personas dati tiks glabāti dažādus laika periodus:

·         4 gadus no Jūsu pēdējā viesnīcas apmeklējuma Viesnīcas vadības sistēmā;

·         2 gadus vispārīgas elektroniskās sarakstes, ja pakalpojuma nodrošināšanas ietvaros būs notikusi saziņa ar Jums;

·         1 gadu papīra formas viesu reģistrācijas anketa.

 

III Datu saņēmēji

Datu saņēmējs ir fiziska vai juridiska persona, publiska iestāde, aģentūra vai cita struktūra, kurai izpauž personas datus – neatkarīgi no tā, vai tā ir trešā persona vai nav. Attiecīgi pie datu saņēmējiem Pārzinis Jums norādīs visus iespējamos saņēmējus gan savus darbiniekus, gan sadarbības partnerus, gan valsts iestādes. Gadījumā, ja vēlaties saņemt informāciju par precīziem datu saņēmējiem, Jums jāgriežas pie Pārziņa.

4.      Iespējamie Jūsu datu saņēmēji

·         SIA “Leipold”, viesnīca “Līva” vadība, darbinieki savu amata pienākumu pildīšanai – administratori, uzņemšanas dienesta vadītājs;

·         Pārziņa apstrādātāji - naktsmītnes rezervācijas moduļa uzturētājs (gadījumos, kad naktsmītni rezervēsiet izmantojot viesnīca “Līva” tīmekļa vietni), elektroniskā pasta uzturētājs (gadījumos, ja saziņai izmantosiet e-pastu);

·         Valsts un pašvaldību iestādes un citas personas tiesību aktos noteiktos gadījumos, piemēram, tiesībaizsardzības iestādes, Valsts policija vai Valsts robežsardze;

 

IV Datu nodošana ārpus Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās zonas valstīm

 5.    Pārzinis nenodod Jūsu personas datus uz valstīm, kas atrodas ārpus Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās zonas.

 

V Jūsu tiesības jautājumos par personas datiem

Jums ir tiesības realizēt visas savas kā datu subjekta tiesības, kas noteiktas GDPR III nodaļā.

6.    Jums ir tiesības pieprasīt Pārzinim piekļūt Jūsu kā datu subjekta apstrādātajiem personas datiem, lūgt neprecīzo personas datu labošanu vai dzēšanu, iesniedzot pamatojumu jūsu lūgumam, likumā noteiktajos gadījumos lūgt jūsu personas datu apstrādes ierobežošanu, kā arī iebilst pret apstrādi.

7.    Jums jebkurā gadījumā ir tiesības iesniegt sūdzību par nelikumīgu Jūsu personas datu apstrādi Datu valsts inspekcijā vai citā uzraudzības iestādē.

VI Saziņa par personas datu aizsardzības jautājumiem

8.    Ja Jums ir radušies kādi jautājumi saistībā ar šo paziņojumu vai Jūsu personas datu apstrādi, tad varat ar SIA “Leipold”, viesnīca “Līva” sazināties izmantojot ievadā vai 1.sadaļā norādīto kontaktinformāciju.

 

Autortiesības © 2019 Viesnīca "Līva". Visas tiesības aizsargātas.